Uitstel betaling gemeentelijke belastingen voor ondernemers

0
115

Vorige week kondigde de gemeente Ommen aan de betalingstermijn voor bepaalde gemeentelijke belastingen voor ondernemers uit te stellen tot 31 augustus 2020. Inmiddels heeft verdere uitwerking van deze tegemoetkoming plaatsgevonden. De gemeente Ommen wil hiermee tegemoetkomen aan ondernemers die, door de genomen maatregelen voor de bestrijding van het coronavirus, in de financiële problemen dreigen te komen.

Deze lokale maatregel is vorige week bekend gemaakt en volgt op het, op 17 maart vastgestelde, landelijke maatregelenpakket voor ondernemers. Concreet betekent het opschorten van de betalingstermijn dat de uiterste betaaldatum voor de gemeentelijke belastingen voor ondernemers wordt uitgesteld.

{loadmoduleid 136}

Wethouder Ko Scheele:

de maatregel is een aanvulling op de landelijke maatregelen die bedoeld zijn om verlichting te bieden voor ondernemers. Het college realiseert zich dat ook deze maatregelen voor sommige ondernemers niet voldoende zullen zijn. Ondernemers die acuut in financiële nood zijn gekomen kunnen zich wenden tot Claudia Alves via [email protected]

Het gaat om de betalingstermijn van de volgende belastingen voor ondernemers:

  • de belastingaanslag onroerendezaakbelasting (OZB) voor niet-woningen;
  • de op het aanslagbiljet OZB voor niet-woningen opgenomen belastingen zoals rioolheffing, afvalstoffenheffing en reclamebelasting;
  • toeristenbelasting.

Uitstellen van betaling is geen verplichting

Uitstellen van betaling van gemeentelijke belastingen voor ondernemers is geen verplichting. Ondernemers die willen en geen financiële problemen hebben door de landelijke maatregelen, kunnen hun betalingsverplichting volgens de normale termijn(en) voldoen.

Wanneer moet ik betalen?

U krijgt uitstel van betaling tot 31-08-2020. Dit betekent dat u op of voor deze datum betaald moet hebben. Mocht dit tot problemen leiden, neem dan vroegtijdig contact met ons op.

Automatische incasso stopzetten

Ondernemers die via automatische incasso de gemeentelijke belastingen betalen kunnen deze via de gemeente stopzetten. Neem hiervoor contact met ons op.

Ik heb een aanmaning ontvangen voor de gemeentelijke belastingen voor ondernemers

Door geautomatiseerde processen kan het zijn dat u een aanmaning ontvangt u op basis van de reguliere
betalingstermijn. Deze aanmaning kunt u als niet verzonden beschouwen. Mocht u hier vragen over hebben,
neem dan contact met ons op.

Ommen.nl/corona

De website ommen.nl/corona wordt door de gemeente ingezet om het laatste nieuws rondom de getroffen
maatregelen te communiceren. Via deze pagina is ook veel (landelijke) informatie voor ondernemers te
raadplegen. De website wordt dagelijks geactualiseerd.