Opkoopregeling LNV tot eind februari opengesteld

0
224
Opkoopregeling LNV tot eind februari opengesteld

OVERIJSSEL – Veehouderijbedrijven in Overijssel met een hoge stikstofuitstoot, die nabij natuurgebieden zijn gelegen en willen stoppen, kunnen zich melden bij de provincie Overijssel. Vanaf 19 januari tot en met 28 februari 2021 staat de inschrijving voor de eerste tranche van de Rijksregeling open. Het gaat om de uitvoering van de “Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden” die op 3 november 2020 door het Ministerie van LNV is gepubliceerd.

Voorwaarden

In de regeling heeft het Rijk diverse voorwaarden opgenomen waaraan een veehouderijbedrijf moet voldoen om in aanmerking te komen voor de regeling. Zo dient een bedrijf dat zich wil aanmelden in elk geval een uitstoot te hebben die leidt tot stikstofdepositie van meer dan twee mol (gemiddeld per hectare per jaar) op omliggende stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden.

Een check hiervoor kan gedaan worden via de aankoopcalculator in Aerius. De calculator is beschikbaar via AERIUS Aankoop Calculator. Op deze webpagina is ook een gebruikshandleiding beschikbaar. Voor verdere hulp van het gebruik van de aankoopcalculator in Aerius is de helpdesk van BIJ12 te raadplegen via Helpdesk Stikstof en Natura 2000 – BIJ12. Nadere informatie over de randvoorwaarden is te vinden via Vragen en antwoorden | Landbouw | Aanpak Stikstof. Daar is een vraag-en-antwoord-lijst beschikbaar voor deze regeling.

Vrijwillig aanmelden

Vanaf 19 januari tot en met 28 februari 2021 is aanmelding mogelijk. Dat gaat via de website van de provincie via Loket voor het aanvragen, indienen, melden of inzien van… – Provincie Overijssel. Na 28 februari 2021 vindt controle en ranking plaats. Alle aangemelde veehouderijbedrijven krijgen daarna bericht over hun positie in de ranking en wat dit betekent voor een eventueel vervolg. Met een aantal veehouderijbedrijven (die bovenaan in de ranking staan) zal vervolgens een gesprek plaatsvinden. Hierbij wordt een aanbod gedaan tot aankoop voor de marktwaarde. Het aantal bedrijven waarmee gesproken gaat worden, is afhankelijk van de animo en de beschikbare financiën.

Ranking

Voor de eerste tranche is 7,5 miljoen euro beschikbaar. De veehouderijbedrijven die zich aanmelden zullen op volgorde worden benaderd. Deze volgorde wordt bepaald door de oppervlakte cultuurgrond dat wordt aangeboden en de mate van reductie van stikstofdepositie (op basis van de uitkomst van de aankoopcalculator in Aerius). Alle veehouderijbedrijven, die aan de voorwaarden voldoen, kunnen in aanmerking komen, maar veehouderijbedrijven die cultuurgrond aanbieden komen hoger in de ranking. Per Natura2000-gebied wordt maximaal één veehouderijbedrijf aankocht.

Erfcoaches

Deze regeling biedt een mogelijkheid voor een veehouderijbedrijf om te stoppen. Het kan voor een ondernemer een moment zijn om de mogelijkheden voor de toekomst te bekijken. Binnen Overijssel kan daarbij ook een beroep worden gedaan op de erfcoaches. Een erfcoach is onafhankelijk en kan de ondernemer ondersteunen in het maken van keuzes. Op de website Website Overijssel Erfcoach: Website Overijssel Erfcoach (digitaleerfcoach.nl) is meer informatie beschikbaar en zijn contactgegevens vermeld voor het maken van een afspraak.

Aanvullende informatie

Meer informatie ter oriëntatie over eventuele deelname aan de regeling is te vinden op: