Ommen werkt in West-Overijssel samen aan energietransitie

0
82

Het College van burgemeester en wethouders is akkoord met de startnota over de Regionale Energiestrategie (RES). In de startnota is de samenwerking met mede-overheden en andere maatschappelijke partners in West-Overijssel vastgelegd. Doel van deze samenwerking is om regionaal op zoek te gaan naar mogelijkheden voor duurzame opwekking van elektriciteit, energie-infrastructuur en de warmtetransitie.

Regionale Energie Strategie (RES)  De opgave om anders energie op te wekken is groot en heeft gevolgen voor iedereen. Bovendien houdt het zoeken naar mogelijkheden om energie anders op te wekken, (de energietransitie) niet op bij de gemeentegrens van Ommen. Daarom is Nederland opgedeeld in 30 energie-regio’s. Binnen zo’n energieregio worden de afspraken uit het landelijk klimaatakkoord concreet uitgewerkt en ingevuld in een Regionale Energie Strategie (RES).  Gemeente Ommen werkt in de energie-regio West-Overijssel samen met   gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle,  Provincie Overijssel,   Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta),   Waterschap Vallei en Veluwe  Waterschap Vechtstromen Ook netwerkbeheerders, maatschappelijke organisaties, energiecoöperaties, bedrijven en jongeren uit de regio doen hier aan mee in West-Overijssel.

{loadmoduleid 136}

Samen de regio onderzoeken De RES samenwerkingspartners onderzoeken samen hoe en waar duurzame elektriciteit uit zonne- en windenergie opgewekt kan worden.  Ook kijkt de RES naar de aanwezigheid en verdeling van warmtebronnen in de regio, die nodig zijn voor het duurzaam en aardgasvrij verwarmen van woningen. Tenslotte richt de RES zich op het netwerk dat nodig is om duurzame energie op te slaan of te transporteren. In de RES staan uiteindelijk concrete projecten en een planning voor het opwekken van duurzame energie.

Planning

  • De startnota RES West-Overijssel wordt in Ommen op 19 december 2019 in de raadsvergadering besproken.  
  • Na de jaarwisseling worden de inwoners van Ommen uitgenodigd mee te praten over de mogelijkheden van duurzaam opwekbare energie.
  • Het concept van de RES moet in juni 2020 klaar zijn. Alle 30 concepten uit heel Nederland worden daarna door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) beoordeeld en doorgerekend, zodat duidelijk wordt of Nederland aan de afspraken uit het Klimaatakkoord kan voldoen De conceptRES wordt daarna verder uitgewerkt in een eerste versie van de RES (de RES 1.0) die op 1 maart 2021 vastgesteld moet zijn door alle 11 gemeenteraden van West-Overijssel, provinciale staten en het algemeen bestuur van het waterschap.
  • In 2030 moeten de plannen uit de RES uitgevoerd zijn