Ecologisch bermbeheer in en door Ommerkanaal

0
130

Vanochtend (donderdag 30 januari) heeft wethouder Leo Bongers van de gemeente Ommen het bermbeheer van een aantal bermen bij Ommerkanaal overgedragen aan Henri Petter en Mario den Hoedt van Stichting Duurzaam Ommerkanaal. De overdracht werd gedaan op de plek waar de bermen daadwerkelijk beheerd gaan worden.

{loadmoduleid 136}

Met het ondertekenen van het convenant gaat Stichting Duurzaam Ommerkanaal minimaal één jaar het beheer van de bermen aan een gedeelte van de Noordelijke Dwarsweg, de Dwarsweg, de Schapendijk en volledig de Boekweitakkers op zich nemen. Als de overeenkomst beide partijen bevalt kan er een verlenging tot een totale duur van drie jaar plaatsvinden.

Wethouder Leo Bongers is blij met deze stap:

Stichting Duurzaam Ommerkanaal geeft hier een mooi voorbeeld van de handen uit de mouwen steken. Zij hebben het voortouw voor deze actie genomen en als gemeente juichen we dit natuurlijk toe. Een paar enthousiaste kartrekkers nemen het voortouw en zorgen er samen voor dat hun directe eigen leefomgeving erop vooruit gaat. Dit is een mooie vorm van participatie die goed past bij de vorm van gemeentelijk besturen waar wij in Ommen voor staan. Niet alles zelf willen doen, maar de krachten van inwoners benutten.

Ecologisch Bermbeheer

Bij traditioneel bermbeheer wordt de berm meerdere keren per jaar gemaaid en blijft het maaisel liggen. De voedingsstoffen uit het maaisel komen daardoor snel in de bodem terecht, de bodem wordt daardoor voedingrijk. Op voedingrijke grond gedijt met name snelgroeiende beplanting goed, zoals gras, distels en brandnetels. Andere vegetatie krijgt hier minder kans. Stichting Duurzaam Ommerkanaal gaat ecologisch bermbeheer toepassen op de bermen. In de praktijk betekent dat, dat het maaisel van de bermen afgevoerd wordt. Hierdoor verschraalt de berm en ontstaat er meer variatie in de vegetatie. De berm wordt bloemrijk. Dit is een aantrekkelijke leefomgeving voor (wilde)bijen, vlinders en andere insecten. De zaden en insecten zijn weer een waardevolle voedselbron voor vogels.