Beheersing coronacrisis in de gemeente Ommen

0
80

De landelijke maatregelen voor de bestrijding van het coronavirus hebben verregaande maatschappelijke en economische gevolgen. Ook in de Ommen zijn de effecten merkbaar. Om die reden heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ommen prioriteiten gesteld waarop de gemeente zich in deze coronacrisis vol zal richten.

De bepaalde prioriteiten zijn:

  • De volksgezondheid
  • Lokale economie
  • Welzijn van inwoners

{loadmoduleid 136}

Burgmeester Hans Vroomen:

Twee weken geleden zag de wereld er heel anders uit. Met deze woorden begon ik mijn eerste videoboodschap aan de inwoners van Ommen. Vanzelfsprekend gaan de problemen die de coronacrisis met zich meebrengt, de mogelijkheden van onze gemeente ver te boven. Dat neemt niet weg, dat wij van oordeel zijn dat het gemeentebestuur een belangrijke taak heeft bij het draagbaar maken van de crisis voor de Ommenaren.

De volksgezondheid

De gezondheid van Ommenaren staat voor de gemeente Ommen op de eerste plaats. De gemeente Ommen ondersteunt daarom de landelijke overheid waar mogelijk in haar maatregelenpakket. Daarbij wil de gemeente het goede voorbeeld geven door bijvoorbeeld, alle door de gemeente georganiseerde bijeenkomsten en evenementen tot tenminste 6 april af te gelasten.

Lokale economie

De (landelijke) maatregelen hebben een zeer grote impact op de economie in onze samenleving. Een belangrijke basis voor de lokale economie wordt gevormd door de gastvrijheids-economie. Recreatieparken en horeca, maar ook alle andere vormen van economische activiteit worden hard getroffen. De gemeente Ommen zet zich in om, waar mogelijk getroffen bedrijven tot steun te zijn. Een eerste gemeentelijke maatregeling hiervoor is het opschorten van de betalingstermijn voor gemeentelijke belastingen voor ondernemers.

Welzijn van inwoners

Niet alleen ondernemers, maar alle Ommenaren worden geconfronteerd met een aanzienlijke inperking van het dagelijks leven. Zo is sinds de afkondiging van de kabinetsmaatregelen het verenigings-, sport-, en culturele leven bijna stilgevallen. Juist deze activiteiten vormen één van de pijlers waarop de gemeenschappen in de gemeente Ommen zijn gebouwd. Het college van burgemeester en wethouders ziet het als haar opdracht om samen met maatschappelijke organisaties en het verenigingsleven te bezien hoe verschillende initiatieven kunnen worden ondersteund. Dit alles binnen de beperkingen van de vastgestelde maatregelen.

Gevolgen voor ambtelijke organisatie

De ingrijpende landelijke maatregelen en de gestelde prioriteiten hebben invloed op het werk dat de
gemeente Ommen uitvoert. Dit geldt ook voor de werkzaamheden van de partners waarmee de gemeente
samenwerkt. Een crisissituatie vraagt om een andere aanpak en heeft de eerste prioriteit van de organisatie.
Gewaarborgd is dat alle vitale processen binnen de gemeente structureel blijven doorlopen.

Ommen.nl/corona

De website ommen.nl/corona wordt door de gemeente ingezet om het laatste nieuws rondom de getroffen
maatregelen te communiceren. De website wordt dagelijks geactualiseerd.

Laten we met elkaar de verantwoordelijkheid nemen om, door het stellen van de juiste prioriteiten, Ommen door
ze crisis te leiden.

Burgemeester Hans Vroomen