Schoolbesturen Kindplein West in Ommen sluiten huurovereenkomst kinderopvang en bouwovereenkomst

0
86

Op donderdag 14 mei jl. ondertekenden Scholengroep Hannah en kinderopvang De Kleine Kunst, een huurovereenkomst met het oog op het Kindplein West te Ommen.  Op dinsdag 26 mei j.l. kon tevens de bouwovereenkomst tussen Scholengroep Hannah en De Groot Vroomshoop getekend worden.

Namens de drie schoolbesturen tekende Harry Lamberink, bestuurder van Scholengroep Hannah,  in de hoedanigheid van bouwheer van het Kindplein West. Deze drie besturen zijn de Stichting voor Christelijk Onderwijs Floreant en Stichting Openbaar onderwijs Zwolle en Regio. Het gaat hierbij om drie scholen: OBS De Dennenkamp, CBS Het Koloriet en GBS Guido de Brès.  

{loadmoduleid 136}

In de aanloop naar de bouw van het Kindplein hebben de schoolbesturen besloten om te komen tot een gezamenlijke kinderopvang in het nieuwe gebouw. In de selectieprocedure kwam kinderopvang De Kleine Kunst als gewenste partner naar voren. Een belangrijke stap op weg naar realisatie van de samenwerking is de ondertekening van deze huurovereenkomst. Het overleg over de wijze waarop de samenwerking vorm zou kunnen krijgen is reeds opgestart. En uiteraard was er gebak. Harry Lamberink, College van Bestuur van scholengroep Hannah, sprak zijn vertrouwen uit in de toekomstige samenwerking. Hij bedankte Wim Lengkeek, adviseur van de bouwheer, en de eigenaren van De Kleine Kunst, Valentijn en Brigitte Tas voor hun inspanningen om zo ver te komen. Van beide kanten werd het vertrouwen in de toekomst uitgesproken, maar zonder de gebruikelijke handdruk, want dat doe je niet in coronatijd.

Op dinsdag 26 mei kon tevens de bouwovereenkomst worden getekend.

Met deze overeenkomst is een nieuwe stap gezet op het pad om Kindplein West in de wijk Dante te realiseren. De Groot Vroomshoop is op basis van een Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure geselecteerd als ontwerper en bouwer.

{loadmoduleid 136}

Aan de aanbesteding lag een uitgebreide vraagspecificatie ten grondslag waarin de wensen en eisen van de gebruikers, maar ook via de klankbordgroep input vanuit de buurt was meegenomen.

De Groot Vroomshoop is op basis van de aanbestedingsstukken geselecteerd als inschrijvende partij met de beste Prijs/Kwaliteit-verhouding.

Inmiddels is de RO-procedure nu zover afgerond dat we verder kunnen met het realiseren van de plannen. Daar zijn de partijen uiteraard blij mee. 

De volgende stappen zijn het definitief maken van het ontwerp van het gebouw en het terrein. Met zowel de gebruikers als de klankbordgroep wordt nog overlegd hoe het terrein, verkeer en de veiligheid zich tot elkaar verhouden en het beste geborgd kunnen worden tijdens en na de realisatie van het nieuwe Kindplein West te Ommen.

{loadmoduleid 136}