Begroting 2021: Koersvast en behoedzaam

0
143

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ommen presenteert en structureel sluitende meerjarenbegroting 2022 – 2024. De begroting heeft een positief resultaat van 355.000 euro en wordt tijdens de gemeenteraadsvergadering van 12 november behandeld. Wethouder Ko Scheele: “We hebben een gezonde financiële positie met een algemene reserve van zo’n €12 miljoen. De basis is dus goed. Van daaruit willen we behoedzaam investeren in onze mooie gemeente”.

{loadmoduleid 136}

Een beleidsneutrale begroting

Gemeenten worden in deze tijd geconfronteerd met een aantal onzekerheden. Dit komt door de gevolgen van de Coronacrisis. Maar dat komt zeker door de aankondiging van de herverdeling van het Gemeentefonds. Hierin bepaalt het Rijk de bijdragen aan gemeenten. In december worden de gevolgen hiervan gepresenteerd. Dat is reden om bij deze begroting even pas op de plaats te maken. De begroting is beleidsneutraal, dat betekent dat er uitgegaan wordt van het huidige beleid.

Op zoek naar kansen

Beleidsneutraal betekent niet dat er geen ruimte is om te investeren. De sluitende meerjarenbegroting en gezonde algemene reserve zorgen voor een stevige financiële basis, waardoor de gemeente Ommen in staat is om tegenvallers voldoende op te vangen. De gemeenteraad heeft aangegeven dat Ommen, waar mogelijk ook juist in deze tijd moet investeren. Daarom is besloten om in januari, nadat de gevolgen van de rijksbijdrage in december bekend zijn gemaakt, de raad keuzes voor te leggen.

{loadmoduleid 136}

Geen stijging van de gemiddelde woonlasten

Ondanks dat de inkomsten dalen en de uitgaven stijgen, blijven de woonlasten in 2021 nagenoeg gelijk. Voorgesteld wordt om alleen de inflatieverhoging toe te passen. Bij de woonlasten gaat het om de onroerendzaakbelasting, de riool- en afvalstoffenheffing. Bij de gecombineerde heffing van riool- en afvalstoffen wordt zelfs een lichte daling verwacht. “Ik ben blij en trots dat inwoners niet of nauwelijks meer aan woonlasten hoeven te betalen in 2021. De exacte woonlasten voor 2021 worden nog bepaald, maar de vooruitzichten zijn prima”, aldus wethouder Scheele. De tarieven worden door de gemeenteraad uiterlijk december 2020 vastgesteld.

Digitaal te raadplegen

Bijzonder aan de presentatie van de begroting 2021 is dat deze geheel digitaal is. Via een website kunnen geïnteresseerden eenvoudig door alle facetten van de begroting bladeren. De digitale begroting verschijnt gelijktijdig met het behandelen van de begroting in de gemeenteraad.

Gemeenteraad

Op donderdag 29 oktober 2020 is er tijdens de Raadscommissie de mogelijkheid voor inwoners om in te spreken. Inwoners die hier gebruik van willen maken, kunnen dit voorafgaand aan de vergadering doorgeven door te mailen naar [email protected] of bellen naar 14-0529. De gemeenteraad bespreekt de begroting in de raadsvergadering op donderdag 8 november.

{loadmoduleid 136}