Gemeente Ommen gaat fietspaden verbeteren

0
72

In 2021 gaat de gemeente Ommen de fietspaden langs de Zwolseweg en de Beerzerweg verbeteren. De kwaliteit en de veiligheid van beide fietspaden worden verhoogd.

Plannen Zwolseweg

Het fietspad langs de Zwolseweg ligt voor een deel (tussen de komgrens en Laarmanshoek) in een bosrijk gebied en wordt als onveilig ervaren. Er is geen verlichting en het fietspad heeft een paar scherpe bochten die bij schemer of in het donker onveilig zijn. Ook zijn de randen van het asfalt en de bermen verzakt.

De gemeente wil begin 2021 de schade aan het asfalt herstellen, de bermen verstevigen en het struikgewas tussen fietspad en rijbaan verwijderen. Ook wordt er op een gedeelte een aangepast type asfaltverharding gebruikt met een lichter gekleurde uitstraling.

{loadmoduleid 136}

Plannen Beerzerweg

Langs de Beerzerweg (tussen Mariƫnberg en het kruispunt met de Twentse weg N36) ligt aan elke zijde een smal fietspad. Dit zijn eenrichtingsfietspaden. Toch is er fietsverkeer dat vanuit beide richtingen gebruik van het eenrichtingsfietspad. Het fietspad is hier te smal voor en dit zorgt voor onveilige situaties.

Om het fietspad aan de zuidzijde om te zetten naar een tweerichtingsfietspad, wordt in het voorjaar van 2021 het fietspad verbreed naar 3 meter. Het fietspad aan de noordzijde blijft een eenrichtingsfietspad. Dit fietspad krijgt een nieuwe asfaltlaag. Tussen de rijbaan en de fietspaden wordt op sommige plekken een haag geplant.

Informatie over de plannen

In verband met de coronamaatregelen zijn er geen inloopbijeenkomsten. Meer informatie is te vinden via ommen.nl/verbeteringfietspaden. Vragen of opmerkingen over de verbetering van deze fietspaden kunnen tot 2 december worden ingediend bij de gemeente Ommen. Begin december worden de plannen samen met de binnengekomen reacties ter vaststelling voorgelegd aan het college.

{loadmoduleid 136}