Zorg en ondersteuning in regio IJssel-Vecht preventiever en efficiënter

0
140

Heldere afspraken en betere afstemming over de zorg en ondersteuning aan inwoners, dat is de rode draad in de nieuwe samenwerkingsagenda 2021 – 2023 van de regiogemeenten IJssel-Vecht en Zilveren Kruis. Met deze agenda komen de acht gemeenten (Zwolle, Kampen, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland, Ommen, Dalfsen en Hardenberg) en de zorgverzekeraar tot betere onderlinge afstemming, zodat de zorg en ondersteuning voor (kwetsbare) inwoners in de eigen omgeving beschikbaar is én blijft.

{loadmoduleid 136}

Het doel van de samenwerkingsagenda

Met de samenwerkingsagenda wordt de samenwerking op de snijvlakken van het medisch en sociaal domein bevorderd. Wethouder Bart Jaspers Faijer: “De samenwerkingsagenda bevat belangrijke onderwerpen waarop we gaan samenwerken. Knelpunten die er vanuit de verschillende wetten en taken zijn, willen we proberen op te lossen. We denken hierbij vanuit het belang van onze inwoners.” In de samenwerking richten we ons specifiek op jongeren, mensen met psychische problematiek en ouderen. Daarnaast zetten we gezamenlijk in op gezondheidsbevordering en preventie. Ook pakken we maatschappelijke opgaven, zoals het beleid om ouderen langer thuis te laten wonen met passende zorg, samen met de zorgverzekeraar aan. Lokaal gebeurt natuurlijk ook al heel veel op deze thema’s, deze samenwerking legt de verbindingen en is aanvullend en versterkend hierop.”

{loadmoduleid 136}

Wat merken onze inwoners van de samenwerkingsagenda?

De samenwerkingsagenda omvat een breed scala aan onderwerpen waar de regiogemeenten en Zilveren Kruis de komende drie jaar aan samenwerken. Een paar belangrijke en concrete pijlers uit de samenwerkingsagenda:

  • Kinderen, jongeren en hun ouders kunnen snel en laagdrempelig (psychische) hulp en begeleiding krijgen. Zij kunnen hiervoor terecht bij een Praktijkondersteuner Huisartsen (POH Jeugd).
  • Inwoners met beginnende schulden zo vroeg mogelijk in beeld krijgen en helpen om verergering van de schulden te voorkomen.
  • Inwoners zo lang mogelijk – veilig en verantwoord – in hun eigen huis laten wonen als ze aangewezen zijn op zorg en ondersteuning. Als zorg thuis niet langer gaat, wordt gewerkt aan een soepele overgang naar de Wet Langdurige Zorg (WLZ).

{loadmoduleid 136}