Baron Mulertstichting: toekomstbestendig terug naar de oorsprong

0
620
Baron Mulertstichting: toekomstbestendig terug naar de oorsprong

OMMEN – De Baron Mulertstichting heeft haar plannen voor de komende periode bekendgemaakt. Onder andere de verkoop van het pand en het toekomstklaar maken van de stichting komen in deze plannen voor, laat  de stichting in een brief  aan het College van B&W van Ommen weten. Daarnaast wil de stichting in het kader van good governance meer afstand nemen van de gemeente. 

De Baron Mulertstichting (1933) ondersteunt jaarlijks een incidenteel doel of project uit het sociaal domein, de gezondheidszorg of sport en cultuur. Baron Frederik Mulert was bijzonder begaan met het welzijn van mensen in Ommen en liet na zijn overlijden zijn huis  aan de Zeesserweg en zijn vermogen na aan de gemeente Ommen, zodat  een stichting kon worden opgericht die zich in zou zetten voor het bevorderen van welzijn van mensen. Het huis moest worden ingericht voor het verplegen van zieken en het overige geld kon de stichting besteden aan gezondheidszorg en aanverwante terreinen ten behoeve van de bewoners van Ommen.  Inmiddels doet de woning dienst als kantoorpand, maar de stichting is nog immer actief. 

Evaluatie

De stichting heeft de bestaande situatie  onlangs geëvalueerd. Hieruit zijn een aantal belangrijke conclusies naar voren gekomen: 

  1. De samenstelling van het bestuur past minder goed bij deze tijd. Een grotere afstand tussen de stichting en het college van B&W ligt heden ten dage meer voor de hand. Hiervoor zal een voorstel voorbereid worden om de statuten te wijzigen. De gemeente Ommen behoudt wél een controlerende taak, maar deelname aan het bestuur door vertegenwoordigers van de gemeente  is niet meer vanzelfsprekend. 
  2. Het toekennen van subsidies moet zo objectief mogelijk worden. Ook gaat het bestuur onderzoeken of het mogelijk is dichter bij de oorspronkelijke doelstelling van de baron te blijven: meer gericht op zorg en minder op andere maatschappelijke activiteiten. 
  3. Het huis aan de Zeesserweg wordt niet langer gebruikt zoals Baron Mulert dit oorspronkelijk had bedoeld.

De stichting vindt dat het pand daarmee een onevenwichtige belasting is op het vermogen van Baron Mulert en dat het derhalve verkocht kan worden. Het geld dat uit de verkoop vrijkomt kan worden toegevoegd aan het vermogen van de stichting.   In de komende tijd moeten de plannen meer vorm krijgen en worden deze besproken. Eind van dit jaar zal  het stichtingsbestuur zich in een nieuwe vorm presenteren.