Online peiling over verkeersoplossing vanaf 18 maart live

0
491
Gemeente Ommen

OMMEN – Op 18 maart lanceert de gemeente Ommen een online peiling over de verkeersoplossing in het centrum. De gemeente heeft een maatregelenpakket samengesteld om de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid te verbeteren in het centrum. De gemeente wil graag van inwoners weten hoe zij over het maatregelenpakket denken. Via een online peiling kunnen inwoners eenvoudig hun mening geven. Daarnaast gaan vanaf volgende week ook de hoorzittingen en gesprekken met belangengroepen van start.

Verkeeroplossing centrum: veilig, bereikbaar en leefbaar

Na een grondige analyse, het afwegen van alle belangen en rekening houdend met eerder genomen besluiten, heeft het college van de gemeente Ommen een verkeersoplossing uitgewerkt voor een veilig, bereikbaar, leefbaar en gezellig centrum van Ommen. In de gemeenteraadsvergadering van 28 januari is hierover een principebesluit genomen. De maatregelen, als onderdeel van de verkeersoplossing, worden de komende periode besproken met inwoners, ondernemers en belanghebbenden om ze verder te verbeteren.

In dit maatregelenpakket wordt gekozen voor gedeeltelijke of volledige afsluiting van de Vechtkade voor het doorgaande autoverkeer. Bij een volledige afsluiting wordt de Vechtkade, tussen de Hessel Mulertbrug en het parkeerterrein Markt autovrij gemaakt. Bij een gedeeltelijke afsluiting wordt de Vechtkade autoluw ingericht met behulp vaneen knip, door het plaatsen van een afsluiting ter hoogte van de Markt. Hierdoor wordt het doorgaande verkeer geweerd, maar is het van beide entrees van de Vechtkade nog mogelijk het parkeerterrein te bereiken. Daarnaast bestaat het pakket uit maatregelen om de Prinses Julianastraat/Schurinkstraat veilig en leefbaar te houden. Ook zijn de opwaardering van de Rondweg N347 en een vrijliggend fietspad naast de Chevalleraustraat onderdeel van het plan.

“Het gaat om hun centrum”

Wethouder Bongers: “We willen de Ommenaren graag actief betrekken bij de verkeeroplossing voor het centrum. Het gaat om hun centrum. Dankzij de online peiling hebben we een mooie manier gevonden om ze mee te laten denken over het maatregelenpakket. En dat is fijn, want we merken dat veel inwoners betrokken zijn en dat het onderwerp leeft. Zo willen we bijvoorbeeld graag van inwoners weten hoe zij denken over de inrichting van de Vechtkade, autoluw of autovrij. En waar hun prioriteiten liggen als het gaat om bereikbaarheid en leefbaarheid. De peiling is een aanvulling op de informatie die we in overleggen met belanghebbenden en de hoorzittingen ophalen.

Online peiling: van 18 maart tot 6 april

De gemeente Ommen vindt het belangrijk om zoveel mogelijk inwoners te betrekken bij de plannen voor de nieuwe verkeersstructuur. Naast gesprekken met belangengroepen en een hoorzitting, organiseert de gemeente ook een online peiling. De peiling is vanaf 18 maart tot en met 6 april beschikbaar. Alle inwoners en ondernemers uit Ommen kunnen meedenken op https://ommen.swipocratie.nl. Op eenvoudige wijze kunnen inwoners en belanghebbenden aangeven wat ze belangrijk vinden voor het centrum en hoe ze denken over het maatregelenpakket.

15, 18, 19, en 26 maart hoorzittingen

Ommenaren, ondernemers en belanghebbenden worden ook uitgenodigd om hun mening naar voren te brengen tijdens de hoorzittingen op 15, 18, 19 en 26 maart. Tijdens de hoorzittingen krijgen inwoners en belanghebbenden de mogelijkheid om een uitgebreide toelichting geven. De hoorzittingen vinden online plaats, vanwege de geldende corona-maatregelen. Elke deelnemer krijgt 20 minuten de tijd om zijn of haar mening te delen over de verkeersoplossing en het maatregelenpakket. De hoorzittingen vinden plaats op:

  • 15 maart, tussen 13.00 en 17.00 uur;
  • 18 maart, tussen 13.00 en 17.00 uur;
  • 19 maart, tussen 13.00 en 17.00 uur
  • 26 maart, tussen 13.00 uur en 17.00 uur.

Ommenaren en belanghebbenden kunnen zich aanmelden voor een hoorzitting door een e-mail te sturen naar [email protected].