Twee Koninklijke onderscheidingen tijdens 100-jarig jubileumfeest OVC’21

0
429
Twee Koninklijke onderscheidingen tijdens 100-jarig jubileumfeest OVC’21

OMMEN – Op 19 april 2021 bestaat voetbalvereniging OVC’21 100 jaar. Op deze bijzondere dag reikt burgemeester Hans Vroomen twee koninklijke onderscheidingen uit. De heren Peter Kramer en Rinus Habers worden beiden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau omdat zij zich als vrijwilligers, samen opgeteld ruim 90 jaar, bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor voetbalvereniging OVC’21.

De heer Peter Kramer – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Kramer heeft vanaf 1969 tot heden in verschillende functies enorm veel activiteiten ontplooid en heeft daardoor veel voor voetbalvereniging OVC’21 betekend. De heer Kramer heeft vele jaren in het bestuur gezeten, waaronder in 1975 en van 1985 tot 1989 als voorzitter van het bestuur. Daarnaast heeft zitting genomen in diverse commissies, als: sponsorcommissie, reclamecommissie, lid en hoofd technische commissie, verhuizingen sportparken, cultuur en historie, inrichting clubhuis, jubileumcommissie. Aangezien de heer Kramer een eigen kledingzaak had, moesten de vrijwillige taken in de avonduren of het weekend worden uitgevoerd.
Naast zijn bestuursfuncties is de heer Kramer ook 25 jaar lang trainer van elftallen in alle gelederen geweest. Ook werkte hij mee aan historische activiteiten binnen de vereniging , zoals: twee grote jubileumbijeenkomsten, een historische wandeltocht in verband met het 95-jarig bestaan van de vereniging OVC’21. Verder was hij mede-initiatiefnemer bij het herplaatsen van de gedenksteen ter ere van Baron van Pallandt.

De heer Rinus Habers – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Habers zet zich sinds 1983 in voor voetbalvereniging OVC’21. De afgelopen 37 jaar heeft hij zich actief ingezet in verschillende functies. In 1983 begon de heer Habers als leider van het vijfde elftal. Een jaar later werkte hij mee aan de verkiezing van ‘speler van het jaar’. Daarnaast werd hij leider van het eerste elftal, een rol die hij zeven jaar vervulde. Een functie die veel tijd met zich mee brengt en veel regelwerk vergt.

Van 1984 tot 2009 was de heer Habers actief als redacteur van het clubblad. Ook schrijft hij mee aan het tweede jubileumboek van de vereniging, geschiedenis over ‘De Kweekvijver’ en het toekomstvisieplan. Het uitzoeken van en het schrijven over de geschiedenis van OVC’21 is een activiteit die de heer Harbers al 37 vervult binnen de vereniging. Ook nu de vereniging 100 jaar bestaat is de heer Harbers hier druk mee bezig. De heer Habers heeft meegewerkt aan de organisatie de historische wandeling ter ere van het 95-jarig bestaan van de vereniging, het initiatief voor Stolpersteine in Ommen en een herdenkingstocht voor omgebrachte Joodse inwoners van Ommen. Hiermee bereikt de heer Habers niet alleen de vereniging, maar de gehele samenleving van Ommen.

Vanaf 2010 is de heer Habers bezig geweest met het oprichten van de zaterdagtak van OVC’21. Van oorsprong is OVC’21 een zondagsvereniging, maar de heer Habers zag dat de behoefte van junioren elders lag. In de loop der jaren zijn er meerdere seniorenteams opgericht die op zaterdag speelden, momenteel zijn er vier senioren teams actief op zaterdag.