Vechtkade blijft bereikbaar voor bezoekers en bestemmingsverkeer centrum

0
624
Vechtkade blijft bereikbaar voor bezoekers en bestemmingsverkeer centrum

OMMEN – De gemeente Ommen werkt aan een gezellig, veilig en goed bereikbaar centrum. Een nieuwe verkeersstructuur moet zorgen voor een verdere impuls en verbetering van de bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid. Het college van B&W stelt voor aan de gemeenteraad om de noordelijke rondweg geschikt te maken voor doorgaand verkeer. Daarna wordt op de Vechtkade en in de Julianastraat een beweegbare afsluiting geplaatst om het doorgaande verkeer te weren. Hierdoor blijft het centrum van Ommen vanuit alle richtingen bereikbaar voor bezoekers en bestemmingsverkeer. Door een samenhangend pakket aan maatregelen verbetert de verkeersveiligheid en leefbaarheid in het centrum. Tijdens de commissievergadering op 17 juni en de raadsvergadering op 1 juli bespreekt de gemeenteraad dit raadsvoorstel.

Wethouder Bongers: “We hebben gemerkt tijdens de consultatiefase, waarbij we de Ommer samenleving hebben geraadpleegd, dat de mate van betrokkenheid bij de nieuwe verkeersstructuur hoog is. Wij zien en begrijpen dat er verschillende belangen spelen. Daarom hebben we een integrale afweging gemaakt voor Ommen, voor de lange termijn. Als resultaat van de consultatiefase heeft het college gekozen voor de variant waarbij op de Vechtkade en in de Julianastraat een ‘knip’ geplaatst wordt tegen doorgaand autoverkeer door middel van een beweegbare afsluiting. De precieze locatie en de inrichting moeten verder worden uitgewerkt. Hierdoor blijft het centrum vanuit alle richtingen bereikbaar voor bezoekers en bestemmingsverkeer. Het aantal verkeersbewegingen gaat daardoor naar beneden. Wij zijn ons ervan bewust dat de nieuwe verkeersstructuur invloed heeft op wonen, winkelen en recreëren in het centrum. Als de gemeenteraad instemt, vindt verdere uitwerking van de maatregelen voor de nieuwe verkeersstructuur plaats in overleg met ondernemers, inwoners en professionele partners.”

Consultatie

n januari heeft de gemeenteraad een principebesluit genomen over maatregelen voor de verkeersstructuur. In de maanden maart en april hebben ondernemers, inwoners en belangengroepen hun mening kunnen geven over de maatregelen voor de verkeersstructuur in Ommen. Deze bijdragen zijn meegenomen in het raadsvoorstel of worden op een later moment meegenomen in de verdere uitwerking van de plannen.

Veilig, bereikbaar en gezellig centrum

Met de nieuwe verkeersstructuur wordt invulling gegeven aan de verkeersvisie 2030 en draagt bij aan de ambities van een groen, gezellig en geïnspireerd Ommen. De meest in het oog springende maatregelen is het weren van doorgaand verkeer op de Vechtkade en in de Julianatraat en deze zodoende veilig, bereikbaar en leefbaar te houden. Ook zijn de opwaardering van de Rondweg N347 en een vrij liggend fietspad naast de Chevalleraustraat onderdeel van het besluit