Start Groot Onderhoud Laarakkers

0
653
Start Groot Onderhoud Laarakkers

OMMEN – In september start de gemeente Ommen met de renovatie van de wijk Laarakkers. Wethouder Bongers gaf 1 september het startsein met de onthulling van het bouwbord. Tijdens het groot onderhoud krijgen onder andere de rijbanen en trottoirs een kwaliteitsimpuls, is er aandacht voor biodiversiteit en er worden verschillende civieltechnische werkzaamheden uitgevoerd. De verwachting is dat het project in april 2022 wordt afgerond.

De wijk Laarakkers ligt naast het centrum van Ommen. Het afgelopen jaar is de gemeente Ommen bezig geweest met het project “Groot Onderhoud laarakkers”. Het doel is een volledige renovatie. De wegen en voetpaden, die in slechte staat zijn, worden hersteld en er worden reparaties aan het rioolstelsel uitgevoerd. Daarnaast speelden biodiversiteit en de veranderingen in het klimaat een belangrijke rol tijdens de ontwerpfase. ”Het ontwerp hebben we samen opgepakt met een klankbordgroep waar veel vertegenwoordigers vanuit de wijk in hebben plaatgenomen. Het is mooi om te zien hoe we samen zijn gekomen tot de ideale en essentiële oplossingen” vertelt Bongers, wethouder verkeer.

Fietsstraat

Vanuit de inwoners en scholen in de wijk Laarakkers en de fietsersbond is de wens uitgesproken om een veilige fietsverbinding te realiseren in en door de wijk. Uit onderzoek bleek de Nering Bögelstraat de meest geschikte locatie voor een fietsverbinding. Deze straat wordt ingericht als fietsstraat. Hierdoor krijgen fietsers een prominente plek, midden op de rijbaan, waardoor auto’s achter de fietsers moeten blijven rijden. Ook krijgt de fietsstraat voorrang op de zijwegen, waardoor er een veilige en comfortabele fietsverbinding ontstaat.

Bij een fietsstraat is het uitgangspunt dat er geen auto’s op de rijbaan worden geparkeerd. Aan beide zijden van de Nering Bögelstraat wordt daarom een parkeerverbod ingevoerd. Dit geldt alleen voor het zuidelijke deel Nering Bögelstraat (tussen Smitstraat en Sandbergstraat). Om toch voldoende parkeergelegenheid te houden, wordt er een nieuwe parkeerstrook aangelegd tussen de Sandbergstraat en de Smitstraat. Ter hoogte van de scholen worden een aantal parkeervakken ingericht als Kiss and Ride. Hierdoor kunnen kinderen sneller in- en uitstappen en wordt voorkomen dat er door ouders in de wijk wordt geparkeerd.

Klimaat

Eén van de uitdagingen die we in Nederland hebben, is het veranderende klimaat. Het landelijk beleid is om regenwater zoveel mogelijk in de bodem te laten zakken op de plek waar de regen valt, in plaats van dat het schone regenwater in het riool verdwijnt. Dit kan middels een zogenaamde wadi, een verlaging in het terrein, waar het regenwater naar toe stroomt. Samen met de inwoners van de Laarakkers is er een locatie voor een wadi gekozen, namelijk de groenstrook tussen de Nering Bögelstraat en de Baron Bentinckstraat. De klankbordgroep is betrokken bij de inrichting.

April 2022

De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemingsbedrijf HAZ Infra, volgens een ontwerp van Ingenieursbureau Roelofs uit Den Ham. Het groot onderhoud wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De werkzaamheden starten op 13 september en worden naar verwachting in april 2022 afgerond. Meer informatie over de werkzaamheden is te vinden op de website van de gemeente Ommen: www.ommen.nl/laarakkers.