Het aanbod voor een gezond en vitaler leven op één website

0
379
Het aanbod voor een gezond en vitaler leven op één website

OMMEN – De Gemeente Ommen is een website rijker, www.vitaalommen.nl. Op deze website zijn antwoorden te vinden op vragen rondom sport, bewegen, welzijn, financiën, vervoer en gezonde leefstijl. Op het platform wordt verwezen naar lokale instanties, verenigingen en initiatieven die de inwoners van Ommen helpen bij een vitaler en gezond leven.

Een gezond leven is veel meer dan niet ziek zijn. Mensen voelen zich gezond als ze zingeving ervaren, meedoen in de maatschappij, mentaal en fysiek lekker in hun vel zitten en niet te veel beperkt worden in het dagelijks leven. Op de website vitaalommen.nl zijn lokale verenigingen en instanties te vinden die inwoners hierbij ondersteunen. Het zijn allemaal instanties waar geen doorverwijzing voor nodig is. Laagdrempelig en in de directe omgeving. “We hebben deze website opgezet omdat wij in gesprekken met inwoners hebben ervaren dat zij een overzicht missen van het lokale aanbod”, zo geeft Marga Munier van Samen Doen aan. “Vaak weten inwoners niet waar ze terecht kunnen. We hopen de inwoners met deze website een handje te helpen”.

Een gezond leven is veel meer dan niet ziek zijn. Mensen voelen zich gezond als ze zingeving ervaren, meedoen in de maatschappij, mentaal en fysiek lekker in hun vel zitten en niet te veel beperkt worden in het dagelijks leven. Op de website vitaalommen.nl zijn lokale verenigingen en instanties te vinden die inwoners hierbij ondersteunen. Het zijn allemaal instanties waar geen doorverwijzing voor nodig is. Laagdrempelig en in de directe omgeving. “We hebben deze website opgezet omdat wij in gesprekken met inwoners hebben ervaren dat zij een overzicht missen van het lokale aanbod”, zo geeft Marga Munier van Samen Doen aan. “Vaak weten inwoners niet waar ze terecht kunnen. We hopen de inwoners met deze website een handje te helpen”.

De website is een initiatief van Samen Doen, WijZ Welzijn, Vitaal Vechtdal en de Gemeente Ommen. Met deze website stimuleren zij een vitaal en gezond leven van de inwoners van de Gemeente Ommen.