De 2 tronen

0
413
De 2 tronen

VILSTEREN – Deze bank staat bij de stuw Vilsteren, aan de Maneweg . Het is een werk van Jacomijn Schellevis uit Zwolle. Zij verbeeldde haar opdracht in twee tronen. Wat opvalt is dat dit kunstwerk niet onder het waterschap Vechtstromen valt, maar opeens onder Waterschap Drents Overijsselse Delta. Dus waar ligt de verantwoordelijkheid van dit kunstwerk??

De twee tronen zijn gemaakt om vorstelijk te genieten van de Vecht. Daar ze tussen de twee rijen bomen te zetten, ontstaat er een zaal, met de boomstammen als muur en de bladeren als plafond. De uitgehakte vissen zijn vissen welke voorkomen in de Vecht en voor het merendeel staan afgebeeld op de infoborden bij de stuw. Het bentheimere zandsteen dient als stoffering van de zetels. Zittend op de tronen kijkt men hoe de Vecht verder stroomt.

Als beeldend kunstenaar werkt Jacomijn Schellevis met (kortstondige) installaties, sculpturen en afdrukken op papier. Ze is gefascineerd door het ritme van de natuur, haar cycli van toename en afname, en de mythen die daarmee samenhangen. Haar werk onderzoekt hoe symbolen en rituelen betekenis geven aan ons leven, onze dood en onze relatie met de natuur. Ze initieert en begeleidt community-art projecten en ben tevens werkzaam als docent beeldende kunst voor basis en voortgezet onderwijs. Interesses in mijn werk zijn o.a. ons erfgoed, tradities en rituelen, de cyclus en vergankelijkheid van de natuur.