GBLT stuurt vanaf 2022 aanslagen gemeentebelastingen in Ommen

0
229
GBLT stuurt vanaf 2022 aanslagen gemeentebelastingen in Ommen

ZWOLLE – Vanaf 1 januari 2022 werkt de gemeente Ommen samen met GBLT. Vanaf 2022 legt GBLT gemeentebelastingen op in de gemeente. Daarnaast stelt GBLT WOZ-waardes vast. Inwoners en bedrijven krijgen hierover deze week een brief. GBLT verstuurt al langer de aanslagen voor waterschapsbelastingen in Ommen.

De gemeente Ommen werkt met GBLT samen om het makkelijker te maken voor haar inwoners en bedrijven. Zo stuurt GBLT vanaf komend jaar alle belastingaanslagen voor gemeente- en waterschapsbelastingen aan inwoners van en bedrijven in Ommen. Inwoners en bedrijven regelen zaken rond verschillende belastingen daardoor snel en makkelijk op dezelfde plek.

Wat verandert er voor inwoners en bedrijven?

Inwoners en bedrijven ontvangen vanaf 2022 waterschapsbelastingen, gemeentebelastingen en WOZ-waarde zoveel mogelijk op één aanslagbiljet. Ze betalen deze belastingaanslagen aan GBLT. Voor vragen, of het regelen van belastingzaken, kunnen ze voortaan terecht bij GBLT. De belastingen van oudere belastingjaren voor 2022 handelt de gemeente Ommen nog af.

De belastingen die GBLT oplegt in Ommen zijn de onroerende-zaakbelasting, afvalstoffenheffing/Diftar, rioolheffing, toeristenbelasting, reclamebelasting, forensenbelasting, precariobelasting, begraafplaatsrechten en marktgelden.

Hoe worden inwoners en bedrijven geïnformeerd?

Inwoners en bedrijven krijgen deze week een brief met meer informatie. Ook ontvangen specifieke doelgroepen voor wie mogelijk iets verandert een brief van de gemeente en/of GBLT. In het voorjaar volgt er een informatieavond waar mensen al hun vragen kunnen stellen over hun belastingaanslag. Meer informatie is te vinden op gblt.nl/samenwerkingommen.

Wat is GBLT?

GBLT is een regionale belastingsamenwerking in het oosten van het land. De organisatie bestaat sinds 2011 en regelt belastingen voor de waterschappen Drents Overijsselse Delta, Rijn en IJssel, Vechtstromen, Vallei en Veluwe en Zuiderzeeland en de gemeenten Zwolle, Bunschoten, Leusden, Nijkerk, Dronten en Dalfsen. Vanaf 2022 komt daar de gemeente Ommen bij.