Ommen pakt wegenonderhoud groot aan

0
380
Ommen pakt wegenonderhoud groot aan

OMMEN – Afgelopen jaar heeft de gemeenteraad besloten om in de periode 2021 tot en met 2024 jaarlijks €100.000 extra toe te voegen aan het wegenbudget voor groot onderhoud. Dit is vastgesteld in de perspectiefnota 2021 – 2024. Hiermee komt het budget in 2024 op het gewenste niveau om de wegenareaal beter op orde te brengen. En qua kwaliteit op termijn in lijn te krijgen met het vastgestelde Integraal Beheerplan Openbare Ruimte.

Wegenonderhoud en bermversteviging

In overleg met o.a. de Plaatselijke Belangen heeft de gemeente Ommen bekeken aan welke wegen er in 2022 groot onderhoud wordt gepleegd. Dit als aanvulling op het originele wegenprogramma 2019-2022. “Samen met de Plaatselijke Belangen hebben we kritisch gekeken naar het wegennet in onze gemeente en de behoeftes van onze inwoners. In de kern Ommen is naast de project Laarakkers en Fietsverbindingen Dante het onderhoud aan het fietspad langs de Slagenweg misschien wel het meest prominent” vertelt Leo Bongers, wethouder Verkeer & Vervoer. “De bewoners zullen herkennen dat deze momenteel een matig wegdek heeft en door wortelopdruk schades zijn ontstaan. Daarom gaan we dit fietspad herstellen en uitvoeren in beton met een rode kleur.”

De werkzaamheden zijn inmiddels aanbesteed. Het streven is om voor de bouwvak, zowel wegen als bermversteviging, gereed te hebben.

Meerjarig onderhoudsprogramma 2023-2025

Voor de periode 2023 – 2025 stelt de gemeente een nieuw meerjarig onderhoudsprogramma wegen, straten en pleinen op. Gemeente breed komt er, op basis van het onderhoudsbudget, een prioritering van het zogenaamde verhardingsonderhoud. Dit wordt opgesteld op basis van kwaliteitsinspecties en wegenschouw. Maar ook burgerparticipatie speelt een belangrijke rol. Wethouder Bongers: “participatie is belangrijk, de inwoners maken tenslotte dagelijks gebruik van het Ommense wegennet. Daarom bieden we ruimte aan de wensen van belangenverenigingen en Ommenaren.” Dit driejaarlijks terugkerende participatieproces wordt naar verwachting in de 1e helft van 2022 opgestart.