Ommen biedt HBO/WO leerroute aan inburgeraars

0
201
Ommen biedt HBO/WO leerroute aan inburgeraars

OMMEN – Wethouder Jaspers Faijer van gemeente Ommen heeft een overeenkomst met Windesheim getekend. Deze overeenkomst is voor de leerroute voor Hoger onderwijs voor onze inburgeraars.

Vanuit de nieuwe wet Inburgering heeft gemeente Ommen de regie gekregen op de begeleiding van inburgeraars. De gemeente zal de inburgeraars helpen om de Nederlandse taal te leren en ondersteunen bij het vinden van (betaald) werk. Op deze manier kunnen ze een bijdrage leveren aan de Nederlandse samenleving.

Nieuwe wet

De nieuwe wet is opgesteld om een snellere integratie van inburgeraars te realiseren. Gemeenten staan dicht bij de mensen en kunnen zelf een goede verbinding leggen met onderwijsinstellingen, vrijwilligersorganisaties en werkgevers. Naast de intensieve begeleiding van de inburgeraars is de gemeente ook verantwoordelijk voor de inkoop van de inburgeringslessen, ook wel leerroutes.

Leerroutes

Een inburgeraar kan op verschillende niveaus inburgeringslessen volgen: de Zelfredzaamheid route De B1 route, en de Onderwijsroute MBO, HBO en WO. De gemeente is verantwoordelijk voor de inkoop van deze leerroutes. Gemeente Ommen gaat voor de inzet van de Onderwijsroute HBO/WO hierin samenwerken met Windesheim. Deze leerroute is een taalschakeltraject om na anderhalf jaar door te stromen naar regulier hoger onderwijs.

Wethouder Bart Jaspers Faijer tekende de overeenkomst voor deze leerroute. “Voor onze nieuwe Ommenaren is de kennis van de Nederlandse taal onmisbaar. Dankzij de samenwerking met Windesheim kunnen we ieder individu in onze gemeente taalonderwijs bieden op zijn of haar eigen niveau. Dat draagt bij aan het succes van de leerroute” aldus wethouder Jaspers Faijer.“Het verbeterd niet alleen hun positie op de Nederlandse arbeidsmarkt maar draagt tegelijkertijd bij aan iemands persoonlijke ontwikkeling en integratie.”