Plannen voor planten nazaat Anne Frankboom

0
31
Plannen voor planten nazaat Anne Frankboom

OMMEN – De Stichting Ommen 75 jaar Vrijheid heeft het plan opgevat om in Ommen een van de zaailingen van de Anne Frankboom te planten. De plek die daarvoor is gekozen ligt op de kop van de voormalige haven, op het grasveldje tussen het mortuarium en installatiebedrijf Veldhuis. Deze week hebben alle buren en belanghebbenden een brief in de bus gekregen om op 2 juni tijdens een informatiebijeenkomst te komen praten over dit plan van de stichting. Inmiddels hebben ook twee partijen een ontwerp gemaakt voor een informatiezuil nabij de boom. Deze ontwerpen worden dan ook toegelicht.

Anne Frank keek vanuit het raam in het Achterhuis uit op een grote witte paardenkastanje. Ze schreef er af en toe over in haar dagboek: “Onze kastanjeboom staat van onder tot boven in bloei, hij is vol met bladeren en veel mooier dan vorig jaar.’(13 mei 1944). Bij het uitbrengen van haar dagboek werd de boom een icoon, een boom met een betekenis. Toen in 2005 bleek dat de boom ziek was, heeft de Anne Frank Stichting een zaailingenproject opgezet. Dat was mooi op tijd, want in 2010 brak de boom een meter boven de grond af. 

Eind 2020 kreeg de gemeente het aanbod van de stichting Elementree, om een echte nazaat van de Anne Frankboom te planten in de gemeente Ommen. Dit aanbod kreeg de Stichting Ommen 75 jaar Vrijheid doorgespeeld met daarbij het verzoek om na te denken over de plek voor deze boom en de haalbaarheid. In goed overleg met de stichting Elementree en na deskundig advies van hierin gespecialiseerde ambtenaren kwam het bestuur van de stichting daar wel uit. De plek, wanneer te planten, de verzorging, de financiering, alles is inmiddels goed uitgedacht.

De wijk

Er is nieuwe wijk gepland nabij de Joodse begraafplaats en de begraafplaats Hardenbergerweg, waar ook de vier Engelse bevrijders liggen begraven. De stichting Ommen 75 jaar Vrijheid heeft over de naamgeving van de straten in die wijk nagedacht en suggesties gedaan aan het College van B&W voor de nieuwe straatnamen. De bestuursleden zouden het prachtig vinden als deze namen betrekking hebben op vrijheid en vrede. Het zou bijvoorbeeld de Vredeswijk kunnen worden. Burgemeester en wethouders komen in de loop van 2022 naar buiten met de namen van de nieuwe straten in de nieuwe wijk. Het bestuur hoopt dat de suggestie wordt overgenomen.

Het plan

Kort gezegd: de nazaat van de Anne Frankboom zou het stichtingsbestuur graag willen plaatsen op een prominente plek bij de nieuwe Vredeswijk. Immers, waar komt de Anne Frankboom beter tot zijn recht dan in de driehoek Vredeswijk, Joodse begraafplaats en de begraafplaats waar de omgekomen Engelse bevrijders liggen begraven? De voorkeur ligt op de kop van de voormalige haven, op het grasveldje tussen Haven Oost, Haven West en de Hardenbergerweg. Maar de stichting wil dat plan pas uitvoeren na goed overleg met de buurt en andere belanghebbenden. Daarom is er een informatiebijeenkomst gepland op 2 juni. Wie geen uitnodiging heeft gekregen, maar wel als belanghebbende wil meepraten, is welkom om zich bij de stichting te melden om een plek te reserveren.