LPO, CDA en ChristenUnie sluiten coalitieakkoord in Ommen

0
23
LPO, CDA en ChristenUnie sluiten coalitieakkoord in Ommen
Fractievoorzitters en kandidaat wethouders v.l.n.r. Erik Veurink, Alice van den Nieuwboer (CDA), Dick Remmers, Leo Bongers (LPO) Marleen Hemstede en Bart Jaspers Faijer (CU)

OMMEN – De fractievoorzitters van LPO, CDA en ChristenUnie tekenen vandaag (7 juni) het coalitieakkoord 2022-2026: ‘Bouwen aan de toekomst.’ In het akkoord zijn de partijen het eens geworden over de plannen voor een toekomstbestendige en duurzame ontwikkeling van de gemeente Ommen.

Het akkoord is het resultaat van een periode met gesprekken tussen de drie partijen, onder leiding van formateur Klaas Agricola. Het akkoord heeft als uitgangspunt een toekomstbestendige en duurzame ontwikkeling van Ommen, en dienstbaarheid aan inwoners en bedrijven. Dit uitgangspunt heeft geleid tot plannen als; het op orde brengen van dienstverlening, verbeteren van de samenwerking in zorg en welzijn, realisatie van ambities en opgaven uit de Omgevingsvisie en het verder ontwikkelen van de gemeentelijke organisatie Ommen 4.0.

De komende vier jaar zullen er stevige keuzes moeten worden gemaakt over verschillende onderwerpen. De omgevingswet en afspraken over de energietransitie moeten onder andere worden geïmplementeerd, en ook vraagt de woningbouwopgave waarmee inwoners de kans wordt geboden om in de gemeente Ommen te kunnen blijven wonen, aandacht.

De coalitie kiest bewust voor een coalitieakkoord op hoofdlijnen, met het karakter van een lange termijn agenda voor de komende jaren. Daarnaast komen er de komende vier jaar ook nieuwe vraagstukken op de agenda waarover in het akkoord nog geen afspraken zijn gemaakt

Dick Remmers (LPO) namens de drie partijen:

“Voor het maken van dit coalitieakkoord op hoofdlijnen hebben we in een goede en constructieve sfeer vele onderwerpen stuk voor stuk bij de kop gehad. De gesprekken hadden een helder karakter en werden gevoerd met respect voor elkaars standpunten. De coalitie heeft het volste vertrouwen in het beoogd college voor de komende raadsperiode.”

Kandidaat wethouders

Om de ambities van de coalitiepartijen waar te maken worden drie kandidaat-wethouders voorgesteld.

  • Leo Bongers (LPO): Financiën, Centrum, Bedrijven en bedrijventerreinen, Recreatie en toerisme, Implementatie en uitvoering Omgevingswet.
  • Alice van den Nieuwboer (CDA): Jeugdzorg, Wmo en inclusiviteit, Onderwijs, Sport en cultuur, Vitale kernen, Wonen, Verkeer en mobiliteit.
  • Bart Jaspers Faijer (CU): Armoedebestrijding en werk en inkomen, Openbare ruimte, Gemeentelijke eigendommen, Ontwikkelingsperspectieven landelijk gebied, Landbouw, Duurzaamheid en Klimaat.

Het coalitieakkoord staat dinsdag 14 juni geagendeerd tijdens de raadvergadering. Tijdens deze raadsvergadering worden ook de kandidaat wethouders geïnstalleerd.