Omgekeerde vlaggen in de gemeente Ommen

0
41
Omgekeerde vlaggen in de gemeente Ommen

OMMEN – In de gemeente Ommen zijn op verschillende plekken op gemeentelijke eigendommen omgekeerde Nederlandse vlaggen zichtbaar. Het is onduidelijk wie deze vlaggen heeft opgehangen. Aan te nemen is dat de vlaggen een signaal van protest zijn vanwege de stikstofplannen van het kabinet. Voorlopig staat de gemeente Ommen deze omgekeerde vlaggen toe. Wel doet de gemeente Ommen een oproep aan de verantwoordelijken van deze actie om de vlaggen in de stad Ommen uiterlijk 21 juli te verwijderen. De vlaggen in het buitengebied kunnen voorlopig wel blijven hangen.

Burgemeester Hans Vroomen: “Er is begrip voor de actie van de initiatiefnemers. Een agrarisch bedrijf is meer dan een inkomstenbron. Het is ook emotie en betrokkenheid; een manier van leven. Omdat wij aannemen, dat de vlaggen dit onder de aandacht willen brengen zijn zij nog niet verwijderd. Dat neemt niet weg, dat wij ook het signalen van ongenoegen ontvangen van inwoners over deze omgekeerde vlaggen. Dit begrijp ik ook. Wij zoeken dan ook een balans in het omgaan met deze actie.”

Inmiddels zijn de vlaggen verwijderd die waren opgehangen in de vlaggenmasten van het gemeentehuis en Het Doek. Een actie als deze past niet bij openbare gebouwen.

In Nederland heeft iedereen recht op vrijheid van meningsuiting. Om ruimte te geven aan het gevoel van de initiatiefnemers over de stikstofplannen, wil de gemeente Ommen ruimte bieden voor dit publieksvriendelijke protest.

Omgekeerde vlaggen mogen tot en met 21 juli binnen de bebouwde kom blijven hangen

De omgedraaide vlaggen zijn binnen de bebouwde kom toegestaan tot en met donderdag 21 juli. Wanneer de vlaggen dan nog niet verwijderd zijn, zal de gemeente Ommen de vlaggen binnen de bebouwde kom verwijderen. Hiermee geeft de gemeente Ommen de initiatiefnemers nog een week de ruimte voor het publieksvriendelijke protest. Het staat inwoners uiteraard vrij om een vlag op te hangen op hun eigen terrein.

Omgekeerde vlaggen in het buitengebied mogen blijven hangen

De vlaggen in het buitengebied mogen voorlopig blijven hangen van de burgemeester: “De stikstofplannen hebben vooral invloed op de bewoners en bedrijven in de buitengebieden. Daarom hoeven de vlaggen aan publieke eigendommen hier voorlopig nog niet te worden verwijderd. Mits zij geen gevaar vormen voor het verkeer. Wel vraag ik de initiatiefnemers om zich te melden, zodat we samen het gesprek aan kunnen gaan over het vervolg en het afronden van de actie.”