Inloopbijeenkomst verkeersstructuur centrum Ommen

0
80
Gemeente Ommen

OMMEN – De gemeente Ommen blijft werken aan de ambitie van een groen, gastvrij en geïnspireerd Ommen. Diverse maatregelen moeten zorgen voor een leefbaar, verkeersveilig en bereikbaar centrum. Op maandag 5 september is er een inloopbijeenkomst, het startmoment van de participatie.

Het autoverkeer op de Vechtkade vormt een verkeersonveilige hindernis voor fietsers en voetgangers tussen het centrum/Markt en het “Vechtpodium” langs de rivier. Ook op de Prinses Julianastraat en de Schurinkstraat wordt hinder ondervonden van het doorgaand verkeer. “Een situatie die vrijwel iedere inwoner van Ommen herkent” geeft wethouder Alice van den Nieuwboer aan. “Daarom starten we met een participatietraject. Gezamenlijk gaan we op zoek naar een passende oplossing waarin we zoveel mogelijk rekening houden met ieders belangen.”

Uitwerking verkeersstructuur centrum

Gemeente Ommen is in samenwerking met adviesbureau Movares bezig met de uitwerking van het raadsbesluit van 1 juli 2021 om de geplande beweegbare afsluitingen op de Vechtkade en in de Prinses Julianastraat, voor het weren van doorgaand verkeer, te onderzoeken en te ontwerpen. Daarnaast onderzoekt Movares ook enkele andere maatregelen om te komen tot een samenhangend pakket voor een verbeterde verkeersstructuur in het centrum. De eerste ontwerpverkenningen geven intussen een eerste globale beeld, waarover de gemeente in gesprek gaat tijdens de eerste participatieronde met inwoners, ondernemers en andere betrokken partijen in Ommen.

Inloopbijeenkomst op 5 september

Op maandag 5 september 2022 tussen 16.00 en 20.30 uur organiseert gemeente Ommen een inloopbijeenkomst. Van den Nieuwboer: “Tijdens de inloop worden de knelpunten in het centrum toegelicht en laat Movares een indicatie zien van de uitwerking. Dit is het startmoment van de participatie voor de verbetering van de verkeersstructuur in het centrum van Ommen.”

Participatie platform

De gedeelde informatie is na afloop van de bijeenkomst tevens te zien via het participatieplatform verkeerincentrumommen.movares.net. “Via deze site nodigen we inwoners en andere geïnteresseerden uit om mee te praten over een leefbaar, verkeersveilig en bereikbaar centrum. U kunt op het platform alle informatie rondom dit project terugvinden, uw reacties achterlaten en vragen stellen” aldus de wethouder.

Vervolg

Na de inloopavond wordt de participatie vervolgd met de eerste Werktafel op 12 september 2022. Directe belanghebbenden (waaronder ondernemers en aanwonenden) zijn door ons uitgenodigd om samen in gesprek te gaan over de maatregelen en te adviseren over de uitwerking van het raadsbesluit. Op 19 september 2022 is de Klankbordgroep aan zet waar organisaties uit het maatschappelijk veld, scholen en plaatselijke belangen plaatsnemen. Een terugkoppeling hiervan wordt te zijner tijd gedeeld op het participatie platform.

Nadere informatie kunt u vinden op het participatieplatform verkeerincentrumommen.movares.net.