Koninklijke onderscheiding voor de heer Bas van Raaij

0
42
Koninklijke onderscheiding voor de heer Jutten

OMMEN – Burgemeester Hans Vroomen reikte vrijdag 14 oktober een Koninklijke onderscheiding uit aan de heer Bas van Raaij uit Vilsteren. Hij werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau voor verdiensten op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg.

De heer Bas van Raaij heeft zich zijn gehele werkzame leven ingespannen voor het verbeteren van de positie van cliënten in de geestelijke gezondheidszorg. Dit deed hij door het ontwikkelen en verzorgen van trainingen aan cliëntenraden, aan familieleden van cliënten met ernstige psychiatrische aandoeningen en aan hulpverleners. Daarvoor is de heer Bas van Raaij bestuurslid geweest van Ypsilon, vereniging voor familieleden van mensen met ernstig psychiatrische problemen en Eufami, de Europese vereniging van familieleden van mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen. En sinds enkele jaren is hij lid van de raad van commissarissen van Landgoed Vilsteren.

De heer Bas van Raaij is directeur en één van de grondleggers van Bureau De Mat. Deze organisatie geeft diverse trainingen op het gebied van interactievaardigheden en intervisie volgens de door hem ontwikkelde ‘Mat-methode’. Op 14 oktober werd de heer Bas van Raaij verrast tijdens een bijeenkomst van het bureau. In gezelschap van familie en relaties werd de decorandus door burgemeester Hans Vroomen het versiersel opgespeld.