Taalklas Ommen behouden door voortzetting overeenkomst

0
40
Taalklas Ommen behouden door voortzetting overeenkomst

OMMEN – Op maandag 20 februari jl. hebben de gemeente Ommen en Landstede Groei Opleidingen de voortzetting van hun overeenkomst rondom educatie ondertekend. Daarmee behoudt Ommen een taalklas waar inwoners aan een taalachterstand kunnen werken.

Binnen de overeenkomst zetten gemeente Ommen en Landstede Groei Opleidingen zich in voor het verbeteren van de Nederlandse taal. Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Ommen heeft besloten om deze overeenkomst voort te zetten. Op grond van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs ontvangen gemeenten middelen om in te zetten voor educatie. Landstede Groei Opleidingen verzorgt op basis van deze wet een keer per week een klas in Ommen voor niet-inburgeringsplichtige volwassenen, die hun taal willen verbeteren.

Taalpunt

Door het voortzetten van de overeenkomst behoudt Ommen een taalklas waar inwoners op een laagdrempelige manier aan hun taalachterstand kunnen werken. Het beheersen van de taal maakt dat mensen mee kunnen praten, boodschappen begrijpen, zich kunnen uiten, mee kunnen doen en zich onderdeel voelen van de samenleving. Inwoners die moeite hebben met taal, kunnen voor meer informatie terecht bij het Taalpunt in de bibliotheek in Ommen.